Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.aleksandragasiew.pl/sklep zwany dalej: Regulaminem.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze sklepu internetowego zobowiązany jest do zapoznania się, akceptacji oraz przestrzegania Ogólnych warunków sklepu
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. Zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania informacji zawartych na stronie internetowej, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania oraz uwagi dotyczące sklepu internetowego można zgłaszać pod adresem e-mail: aleksandra.gasiew@gmail.com

 

DEFINICJE

 1. SKLEP – za pośrednictwem sklepu Klient (inaczej nazywany Kupującym) może dokonywać zakupu Produktów lub Usług, dostępnych w ofercie sklepu.
 2. SPRZEDAWCA – administratorem sklepu jest Aleksandra Gasiewicz Befitastic, 72 Temple Court, WF1 5DH, Wakefield, UTR 679967609
 3. KLIENT (KUPUJĄCY) – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dodatkowo w przypadku Usługi programu “Dobre Nawyki” administratorami danych osobowych są współtwórcy programu: Studio Dietetyki Anna Bochenek, ul. Wrocławska 24, 46-113 Wilków, NIP 7521465538, REGON 524789186 oraz Małgorzata Goc Dietetyk, ul. Poniatowskiego 68/24, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652580447, REGON 522464178, prowadzący sklep internetowy: studiodietetyki.com/sklep
 5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej sklepu pod adresem www.aleksandragasiew.pl/sklep
 6. PRODUKTY
 • Konsultacja online – rozmowa video realizowana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak aplikacja Messenger, WhatsApp, Google Meets, Skype, Teams, FaceTime, w terminie ustalonym wspólnie przez Sprzedawcę oraz Kupującego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zakupu. Czas trwania konsultacji jest z góry określony w opisie na stronie sklepu.
 • Miesięczna opieka trenerska – usługa polegająca na opracowaniu spersonalizowanego planu treningowego, konsultacji online oraz wprowadzeniu poprawek w planie, w czasie trwania współpracy zgodnie z potrzebami Klienta. Czas trwania współpracy to 30 dni kalendarzowych. Współpraca rozpoczyna się w dniu odbycia konsultacji online (po rozpisaniu planu treningowego).
 • Program „Dobre Nawyki” – usługa 3-miesięcznej współpracy trenersko-dietetycznej. Czas trwania, termin i zakres Programu Dobre Nawyki jest z góry określony przed zakupem w Sklepie. Usługa jest współtworzona z Studio Dietetyki Anna Bochenek, ul. Wrocławska 24, 46-113 Wilków, NIP 7521465538, REGON 524789186 oraz Małgorzata Goc Dietetyk, ul. Poniatowskiego 68/24, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652580447, REGON 522464178, prowadzący sklep internetowy: studiodietetyki.com/sklep.
 • Pakiet treningów personalnych online – pakiet 5 treningów personalnych prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak aplikacja Google Meets, Skype, Teams, FaceTime, w terminie ustalonym wspólnie przez Sprzedawcę oraz Kupującego. Termin pierwszego treningu nie może odbyć się później niż 14 dni roboczych od daty zakupu. Ważność pakietu to 60 dni kalendarzowych. Czas trwania treningu jest z góry określony w opisie na stronie sklepu.
 • E-Book – plik elektroniczny zapisany w formacie PDF, zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania przez Klienta, po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do produktu, zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania całości lub fragmentów zawartych w pliku, takich jak kopiowanie i rozpowszechnianie.
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony internetowej.
 2. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na złożenie zamówienia dotyczącego otrzymywania na podany adres e-mail lub numer telefonu bezpłatnych informacji pochodzących od Właściciela, dotyczących usług oraz strony internetowej.
 3. STRONA INTERNETOWA – narzędzie, o nazwie: www.aleksandragasiew.pl , służące do świadczenia usług elektronicznych;
 4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
 5. WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
 6. WŁAŚCICIEL – Podmioty udostępniające niniejszą stronę internetową, mianowicie: Aleksandra Gasiewicz

 

ZAKRES WARUNKÓW

 1. Zawartość publikowana na stronie internetowej ma charakter informacyjny dla osób zainteresowanych i może być wykorzystywana jedynie do celów informacyjnych.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu do strony internetowej oraz oferowanych usług, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
 3. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
 4. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
 5. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
 6. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 7. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
 8. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
 9. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
 10. do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
 11. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
 12. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
 13. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.

 

PŁATNOŚCI

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę z góry.
 2. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN)
 3. Sklep przewiduje następujące formy płatności: stripe, przelew tradycyjny na wskazane konto bankowe.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostarczenie Produktów odbywa się poprzez Internet.
 2. Realizacja Usługi rozpocznie się po otrzymaniu pełnej płatności przez Sprzedawcę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nie dotyczy to produktów cyfrowych tj. e-booki.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument na prawach Konsumenta składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy przy pomocy poczty elektronicznej, na adres: aleksandra.gasiew@gmail.com

 

NEWSLETTER

 1. Istnieje możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w celu otrzymywania od Właściciela informacji handlowych oraz marketingowych, drogą mailową.
 2. Newsletter, wysłany drogą e-mailową, informuje Użytkownika o najnowszych ofertach, nowościach, promocjach, wyprzedażach.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: aleksandra.gasiew@gmail.com

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Właściciela.
 2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

 

POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: „Znakami”), stanowią znaki towarowe Właściciela.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

 

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
 2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
 3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
 4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
 5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
 8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
 9. Informacje, które są zawarte na stronie internetowej www.aleksandragasiew.pl, mogą w każdej chwili ulec zmianie.
 10. Produkty będące przedmiotem sprzedaży na stronie, są produktami elektronicznymi i nie podlegają zwrotowi.
 11. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

 

STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie w rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub stałego pobytu Właściciela.

Masz jakieś pytania dot. produktu?